ข้าว เป็นอาหารที่บริโภคกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกในรูปแบบของเมนูต่างๆ โดยเฉพาะ ในทวีปเอเซีย ข้าวกว่า 90% ได้ถูกผลิตและบริโภคที่นี่

แต่การบริโภคข้าวขาวในปริมาณมาก และไม่ออกกำลังกายหรือพฤติกรรมการไม่ค่อยขยับร่างกายที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชากรชาวเอเชีย เป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยง

ทีฟาล์ว เราเชื่อว่าทุกคนสามารถได้รับคุณประโยชน์จากข้าวได้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารที่สมดุล

โปรแกรมหุงข้าวเพื่อสุขภาพ

ตะแกรงหุงข้าวแบบพิเศษ เพื่อแยกแป้งออกจากข้าว

แป้งจะถูกแยกออกมา อยู่ในน้ำซาวข้าว

ประสบการณ์หุงข้าวแบบใหม่

ตะแกรงหุงข้าวเพื่อสุขภาพเพื่อแยกแป้งออกระหว่างกระบวนการหุง

กระบวนการหุงที่แตกต่าง

ระบบแช่ข้าวโดยใช้อุณหภููมิ และเวลาที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ข้าวและน้ำซาวข้าวซึ่งมีแป้งอยู่ จะไม่สัมผัสกัน

*การทดสอบโดยห้องทดลองอิสระพบว่าแป้ง (CARB) ในข้าวลดลง 19.8% เมื่อหุงด้วย โปรแกรมหุงข้าวเพื่อสุขภาพ เปรียบเทียบกับโปรแกรมการหุงข้าวทั่วไป

หลังจากกระบวนการหุง

แป้งจะถูกล้างออกไปจากข้าวและผสมอยู่กับน้ำซาวข้าวในหม้อหุงข้าว
98% ของแป้งในน้ำซาวข้าวคือ แป้งที่ย่อยได้เร็ว (RDS)
*การทดสอบโดยห้องทดลองอิสระ - กันยายน 2561

สีของน้ำก่อน กระบวนการหุง น้ำที่มีส่วนผสมของ แป้งที่ย่อยได้เร็ว (RDS)
แป้งมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ
  • ข้าวที่มีแป้งที่ย่อยได้ช้า (SDS) สูง , เมื่อเปรียบเทียบกับ แป้งที่ย่อยได้เร็ว (RDS) เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมน้ำหนัก.
  • ทำให้คุณ รู้สึกอิ่ม.
  • ช่วยให้ ลดการทานขนมระหว่างวัน.