คำแนะนำ & คู่มือการใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย
โปรดตรวจสอบสภาพของพัดลม ปลั๊กไฟ และสายไฟเสมอ โปรดวางพัดลมให้อยู่ห่างจากวัตถุอื่น 50 ซม. (ผ้าม่าน กำแพง ละอองควัน เป็นต้น) ห้ามให้น้ำเข้าไปในพัดลม ห้ามใช้มือเปียกสัมผัสพัดลม ก่อนเปิดพัดลม โปรดวางพัดลมไว้บนพื้นผิวที่มั่นคงและ ตั้งขึ้นบนขาตั้ง
ปิดพัดลมและถอดปลั๊กก่อนการเคลื่อนย้ายเสมอ
คุณต้องวางพัดลมให้อยู่ห่างจากวัตถุอื่นมากกว่า 50 ซม. (กำแพง ผ้าม่าน ละอองควัน...) จำไว้ว่ามีรุ่นแนวนอนและแนวตั้ง โดยส่วนใหญ่สามารถปรับได้ ดังนั้นคุณสามารถเลือกพัดลมของคุณตามพื้นที่ว่างที่มีและการตกแต่งภายใน
ถอดปลั๊กพัดลมของคุณออกก่อนการทำความสะอาด ทำความสะอาดโดยได้โดยใช้ผ้าเปียกหมาดๆ ห้ามให้น้ำเข้าไปในเครื่อง ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดตะแกรงด้านหน้า ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำความสะอาด ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสภาพภายนอกของพัดลมได้
เมื่อใช้งานระบบส่าย พัดลมจะส่ายจากซ้ายไปขวาและขวาไปซ้ายโดยอัตโนมัติ เพื่อกระจายลมให้ทั่วห้อง หากผู้ใช้ต้องการให้ลมพัดไปที่จุดเดียว จะต้องปิดระบบส่าย
พัดลมจะพัดเป่ายาฆ่าแมลง ให้กระจายไปในอากาศ เพื่อกำจัดยุง