พัดลม

16รายการ

 • ESSENTIAL 3 VF3420
  ESSENTIAL 3 VF3420

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL 3 VF3420+21+22
  ESSENTIAL 3 VF3420+21+22

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • พัดลมตั้งพื้นรุ่น Harmony
  พัดลมตั้งพื้นรุ่น Harmony

  ความสบายที่เหนือกว่าความเย็น

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  แรงลมมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับพัดลมรุ่น 16 นิ้ว

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • HARMONY DESK
  HARMONY DESK

  ความสบายที่เหนือกว่าความเย็น

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม
 • ESSENTIAL
  ESSENTIAL

  คุณภาพเต็มแรง ความปลอดภัยเต็มร้อย

  ดูเพิ่ม