หากท่านต้องการอุปกรณ์เสริม หรืออะไหล่ ของผลิตภัณฑ์ Tefal กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการ หรือติดต่อ คอลเซ็นเตอร์