ค้นหาศูนย์ซ่อม

ค้นหาศูนย์ซ่อมที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยการกรอกที่อยู่ ชื่อจังหวัด หรือรหัสไปรษณีย์ลงในช่องค้นหา (มุมบนซ้าย) แล้วกด "ตกลง" เพื่อยืนยัน.

ข้อมูลเพิ่มเติม - COVID 19
เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการดำเนินการขนส่งอุปกรณ์, ชิ้นส่วนต่างๆ ในการซ่อมแซมสินค้า ซึ่งมีผลให้การส่งซ่อมสินค้าล่าช้ากว่าปกติ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในความเข้าใจในการให้บริการของเรา โดยทางบริษัทฯ รวมถึงบริษัทคู่ค้ากำลังพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านโดยเร็วที่สุด หากต้องการติดต่อเรา กรุณาคลิกที่นี่