ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์

ศูนย์ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (TEFAL Call Center)


- สอบถามสถานที่ตั้ง ศูนย์บริการ และศูนย์จำหน่ายอะไหล่
- สอบถามข้อมูลการรับประกัน และเงื่อนไขการรับประกัน
- สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ และวิธีการใช้งาน

ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 02-765-6565

วัน-เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 9.00-20.00 น

อีเมล์ thconsumer@groupeseb.com

บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด

2034/66 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น14 ห้องเลขที่ 14-02 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310