Privacy_Policy_banner_th.jpg

เว็ปไซต์ https://www.tefal.co.th, Tefal Facebook Official Shop รวมถึง e-warranty นี้ ดำเนินการโดยบริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เป็นเจ้าของและเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “เรา”)

เราให้ความสำคัญ เคารพซึ่งสิทธิและยึดมั่นที่จะป้องกันสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะได้อธิบายรายละเอียดของประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน วิธีการที่เรานำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย เรานำข้อมูลไปแบ่งปันให้ใคร ท่านมีสิทธิอะไรบ้างและท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้อย่างไร และเรามีวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร เป็นต้น

เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อเป็นประโยชน์แก่การใช้งานของท่านและเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ใช้งานเว็ปไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือ เราได้ขอข้อมูลจากท่านด้วยวิธีการใดก็ตาม ท่านสามารถอ้างอิงตามนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และให้ถือว่าท่านได้ตกลงและยินยอมตามนโยบายฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

เราคือใคร

สำหรับวัตถุประสงค์แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมาย") ผู้ควบคุมข้อมูล คือ บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2034/66 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเลขที่ 14-02 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

เราเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้ท่านปราศจากข้อสงสัย ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

โดยปกติ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเว้นแต่กรณีที่เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเป็นทางการเมือง ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวม ใช้ หรือเปิดเผย ให้ท่านก่อนที่ท่านจะให้ความยินยอมก่อนเสมอ และเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากที่ไหน

เราอาจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง ได้แก่

 1. E-Warranty Card โดยผ่าน website หรือ QR Code – เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์และลงทะเบียนผ่านช่องทางที่เรากำหนดไว้ เช่น website หรือ QR Code
 2. Call Center – เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง Call Center เมื่อท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์ เมื่อท่านต้องการสอบถาม ส่งซ่อม หรือใช้บริการหลังการขายจากเรา หรือ เมื่อท่านต้องการลงทะเบียนโดยผ่านช่องทาง Call Center
 3. Cookie – เราเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ Cookie ของท่านผ่าน browser’s cookie เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้งานบนเว็ปไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของ นโยบายคุ้กกี้)

  เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่
 4. ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม – เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เมื่อท่านได้ดำเนินการหรือใช้งานกับ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม เช่น Facebook Google รวมไปถึง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อขายด้วย เช่น Lazada Shopee เป็นต้น
 5. ผู้ให้บริการ e-Fulfilment และ ผู้ขนส่ง – เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา เมื่อท่านได้ทำการซื้อสินค้าจากผู้ให้บริการ ด้าน e-Fulfilment และผู้ขนส่งที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อขายสินค้า เป็นต้น
 6. Tefal Facebook Official Shop – เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการลงทะเบียนรับข่าวสารจากทางแบรนด์

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์การรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย
 2. วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งจดหมายข่าว การเปิดตัวสินค้าใหม่ โปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด การมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลด แลก แจก แถม รวมถึง การจัดกิจกรรมการชิงโชค ชิงรางวัล เป็นต้น

โดยปกติเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่าน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเป็นทางการเมือง ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน เป็นต้น แต่หากเมื่อใดที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวม ใช้ หรือเปิดเผย อย่างชัดแจ้งให้ท่านทราบ ก่อนที่ท่านจะให้ความยินยอมเสมอ และเราจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทุกประเภทให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลอย่างไร

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เราจะเก็บรวบรวมไว้ใน Database โดยผ่านระบบของบุคคลที่สามที่มีมาตรการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้แจ้งไว้ อาทิ
  • วัตถุประสงค์เพื่อการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย – เราจะดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบ Database เพื่อนำมาใช้กรณีที่มีการเคลมสินค้าเสียหาย กรณีต้องการส่งซ่อมสินค้า กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า กรณีต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้สินค้า ข้อมูลการรับประกันสินค้า หรือ ข้อมูลทั่วไป กรณีต้องการให้ Call Center ลงทะเบียนรับประกันสินค้า เป็นต้น
  • วัตถุประสงค์ทางการตลาด – เราจะดึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนำมาประมวลผลจัดทำสถิติและประวัติการซื้อขาย เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเว็ปไซต์และการให้บริการของเรา เพื่อออกแบบเว็ปไซต์และปรับปรับการให้บริการของเราพร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานให้ตรงต่อความต้องการของท่านให้ดียิ่งขึ้น (Personalized tailor-made experience) เพื่อส่งข้อมูลอัพเดทสินค้าใหม่ สินค้าใกล้เคียง สินค้าคล้ายคลึง (you-may-also-like) ที่ท่านให้ความสนใจ เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน เกี่ยวกับโปรโมชั่น ส่วนลด แลก แจก แถม กิจกรรมการทางการตลาด อีเวนท์ การชิงโชค ชิงรางวัล เป็นต้น
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ธนาคาร คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ศูนย์จัดจำหน่าย ศูนย์บริการ หรือ ศูนย์ซ่อม รวมถึง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตัวกลางการซื้อและขายสินค้า ผู้ให้บริการ E-Fulfilment และ ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการจัดหางาน ผู้ให้บริการเฉพาะด้านที่เราได้ทำสัญญาเฉพาะด้านไว้ เช่น ผู้ให้บริการการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิตเพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
 • เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ เท่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguard) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับได้ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานของเรา

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บรักษาระยะเวลานานเท่าใด

เรามีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 1. ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีได้รับข้อมูลแบบกระดาษ – เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในรูปแบบกระดาษมาเรียบเรียงในระบบ Database พร้อมกับสแกนเอกสารกระดาษของเราให้อยู่ในรูปไฟล์ PDF ที่แก้ไขไม่ได้แต่สามารถนำกลับมาอ้างอิงได้ เมื่อดำเนินการเรียบเรียงและสแกนเป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้ว เราจะจัดดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบกระดาษทั้งหมดโดยจะมีใบรับรองการทำลายที่ระบุระยะเวลาของข้อมูลที่ชัดเจนและตรวจสอบได้
  • กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บรักษาไว้บน Database ของเราทันที ทั้งนี้ Database ของเรามีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthorized access) และ มาตรการปกป้องรักษาที่เพียงพอ (Data protection measure)
 2. สถานที่จัดเก็บ – ประเทศไทยโดยผ่านระบบของบุคคลที่สามที่มีมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ เช่น iProspect หรือ Acutech แล้วแต่กรณี
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ PDF File หรือ แบบดิจิทัล บน Database ของเรา โดยเรามอบหมายหน้าที่ดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้ให้บริการของเราซึ่งเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ระยะเวลาจัดเก็บ
  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็น และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
   • วัตถุประสงค์การรับประกันและบริการหลังการขาย – เราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ 5 ปี นับแต่วันที่ลงทะเบียน หรือตามวันที่เงื่อนไขการรับประกันมีผลใช้บังคับ เว้นแต่กรณีที่จะต้องจัดตั้งสิทธิตามกฎหมาย เราอาจจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวออกไปเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น
   • วัตถุประสงค์ทางการตลาด – เราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ และเราจะดำเนินการปลดระวางข้อมูลโดยทันที เว้นแต่ท่านจะได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งกับเราให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อไป หรืออื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรือเราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยวิธีการ ลบ หรือ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านทีสิทธิในการดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับเราได้ตลอดเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification) ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการระงับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ รายละเอียดการติดต่อ มีดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเจ้าหน้าที่ นาย ทิตนันท์ จตุพรวัฒนพนธ์
สถานที่ติดต่อ 2034/66 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเลขที่ 14-02 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ – 027697400
Call Center – 027656565
Email - thconsumer@groupeseb.com

นอกจากนี้ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โดยติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามรายละเอียดดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

การยกเลิกเพิกถอนความยินยอมกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ส่งอีเมลล์มาหาเราที่ thconsumer@groupeseb.com พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และพิมพ์ข้อความว่า “ไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทอีกต่อไป” หรือ “ขอเพิกถอนความยินยอมการรับข้อมูลข่าวสาร”
 2. โทรติดต่อที่ Call Center ที่เบอร์ 027656565พร้อมแจ้งความประสงค์ว่า “ไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทอีกต่อไป”หรือ “ขอเพิกถอนความยินยอมการรับข้อมูลข่าวสาร”
 3. กรณีได้ข้อความ EDM กด unsubscribe ตรงข้อความที่มีระบุว่า “ไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทอีกต่อไป” หรือ “ขอเพิกถอนความยินยอมการรับข้อมูลข่าวสาร”
 4. กรณี e-Warranty ท่านสามารถเลือกที่ปุ่ม “ยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูล” ได้ทันที ผ่านช่องทางเว็ปไซต์ หรือ QR Code

เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย การยกเลิกเพิกถอนนี้เป็นเพียงการแสดงเจตนาที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดเท่านั้น การยกเลิกเพิกถอนไม่มีผลทำให้สิทธิประโยชน์ของการรับประกัน หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของท่านสูญเสียไป

หากการยกเลิกเพิกถอนครั้งนี้ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของท่านไม่ว่าด้วยประการใด เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบที่ท่านอาจสูญเสียไป ก่อนที่ท่านจะทำการยืนยันการยกเลิกเพิกถอนความยินยอมในครั้งนั้นๆ

นโยบาย Cookies

Cookies คืออะไร

Cookies คือ Text File ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งาน Internet ของท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน

เราใช้ Cookies อย่างไร

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชม Website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เว็ปไซต์ของเราใช้ Google Analytics เป็นเว็ปวิเคราะห์ที่ให้บริการโดย Google ซึ่ง Google Analytic จะมีการใช้ Cookies ที่ฝังอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็ปไซต์ของท่านได้ ข้อมูลการใช้งานของท่านที่ Cookies ดำเนินการอยู่นี้รวมถึง IP address ของเครื่องท่านจะถูกถ่ายโอนเพื่อเก็บรวบรวมไว้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เรายังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆที่ใช้ เทคโนโลยีติดตาม (Tracking Technology) ด้วย ผู้ให้บริการอื่นๆอาจเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้

Cookie ที่เราใช้จะประกอบไปด้วย

 1. Cookies วิเคราะห์ หรือวัดประสิทธิภาพ (Analytical / Performance Cookies) – Cookies นี้ทำให้บริษัทสามารถทำการจดจำ นับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและลักษณะการเข้าดูเว็ปไซต์ของเราได้ Cookies นี้ช่วยให้เราพัฒนาวิธีการทำงานของเว็ปไซต์ของเราได้ โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 2. Cookies กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) – Cookies จะบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเลือกดู ลิงค์ใดที่ท่านเลือกติดตาม เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการปรับปรุงเว็ปไซต์ของเรา และ หน้าโฆษณาที่แสดงนั้นออกมาเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้

คู่สัญญาที่เป็นของบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น เครือข่ายโฆษณา และ ผู้ให้บริการภายนอก ดังเช่น การบริการวิเคราะห์ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ แต่ไม่จำกัดแต่เพียง Facebook และสื่อสังคมอื่นๆ) อาจใช้คุกกี้ที่เราไม่ได้สามารถควบคุมได้ Cookiesเหล่านี้เป็นไปได้ว่าเป็นคุกกี้ประเภท คุกกี้วิเคราะห์/วัดประสิทธิภาพ หรือ คุกกี้กำหนดเป้าหมาย

การจัดการ หรือ การตั้งค่า Cookies

ท่านอาจจัดการหรือตั้งค่า มิให้ browser ของท่านตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari บน Mac: https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac

Safari บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: https://support.apple.com/th-th/HT201265

Firefox: https://support.mozilla.org/th/kb/%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%
81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%8A

อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่รับ Cookies ทั้งหมดหรือบางตัวแล้ว (เช่น คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาของเว็ปไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เราได้จัดเตรียมป้ายแจ้งเตือนการทำงานของ Cookies รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกัน หรือที่สามารถเก็บข้อมูลที่ระบุถึงตัวบุคคลของท่านได้ไว้ในเว็ปไซต์แล้ว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน Website ของเราเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง website อื่น เช่น Facebook YOUTUBE Instagram Linkedin เป็นต้น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นตัวที่ปรากฎใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัว ได้รับการทบทวนปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม 2564

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อ 2034/66 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเลขที่ 14-02 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ – 027697400
Call Center – 027656565
Email - thconsumer@groupeseb.com

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บริษัท กรุ๊ป เอสอีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อเจ้าหน้าที่ นาย ทิตนันท์ จตุพรวัฒนพนธ์
สถานที่ติดต่อ 2034/66 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเลขที่ 14-02 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ – 027697400
Call Center – 027656565
Email - thconsumer@groupeseb.com

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษรฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ – 021421033
Call Center – 027656565
Email - pdpc@mdes.go.th

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป