RICE XPRESS
RK522
เลือกร้านค้าออนไลน์ที่มีการจำหน่ายสินค้า
XPRESS COOK TECHNOLOGY
เร่งเวลาการหุงข้าวเร็วขึ้นสูงสุด
2เท่า*
ด้วยการฉีดอากาศขณะหุง
ดูข้อมูลเพิ่มเติม(VDO)

*ระยะเวลาที่ใช้ในการหุงโจ๊กด้วยข้าวหอมมะลิ 1/2 ถ้วย เปรียบเทียบกับรุ่น RK740165

สูตรอาหารจากหม้อหุงข้าว Tefal